Please fill this field
Petri SARVAMAA Petri SARVAMAA
Petri SARVAMAA

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Fínsko - Kansallinen Kokoomus (Fínsko)

Dátum narodenia : ,

Domovská stránka Petri SARVAMAA

Podpredseda

CONT
Výbor pre kontrolu rozpočtu

Člen

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradník

BUDG
Výbor pre rozpočet
D-RU
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Nedávne činnosti

Vypracovanie pokynov na uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (rozprava) EN

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-095-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

SPRÁVA o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie

01-07-2021 A9-0226/2021 PE693.668v02-00 BUDG CONT
Správy – v úlohe spravodajcu
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg