Biljana BORZAN : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie 

Náhradníčka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko 

Kontakt