Eric ANDRIEU : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru 

Náhradník 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Nedávne činnosti 

Kontakt