Alicia HOMS GINEL : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky 

Náhradníčka 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko 

Kontakt