Please fill this field
Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Česko - TOP 09 a Starostové (Česko)

Dátum narodenia : , Brno

Domovská stránka Luděk NIEDERMAYER

Podpredseda

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Člen

D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník

ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
D-BY
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
DKOR
Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

Nedávne činnosti

Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (B9-0192/2020) CS

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Podpořil jsem usnesení, které předložilo šest ze sedmi frakcí v EP a bylo přijato většinou 72% poslanců EP. I z toho je patrné, že střet zájmů českého premiéra se stal velmi vážně vnímaným evropským problémem a taktika premiéra tvářit se, že se nic neděje, zjevně nezabírá. Usnesení připomíná, že český premiér má na výběr ze tří možností, a přestože mu asi žádná z nich není příjemná, měl by se konečně zachovat odpovědně a jednu z nich si vybrat, aby celou zemi neuvrhával do stále větší ostudy a dále neoslaboval její pozici v EU. V opačném případě je evidentní, že si celou zemi a její občany bere jako rukojmí svých osobních zájmů bez ohledu na to, jaké důsledky to bude mít. Rovněž je důležité zajistit, že tím, kdo za roky neřešený střet zájmů českého premiéra zaplatí, bude jeho firma, která dotace neoprávněně čerpala, a nikoliv čeští občané.

Banková únia – výročná správa za rok 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) CS

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné hovoří o zranitelnosti bank vůči klimatickým rizikům a vítá v tomto ohledu závazek orgánu EBA zohlednit klimatická rizika ve svém výročním posuzování rizik a zavést zátěžový test věnovaný změně klimatu. Jsem proto přesvědčen, že všechny evropské banky by se měly připojit k zásadám OSN pro odpovědné bankovnictví a v souvislosti s tím podávat každoročně zprávy o svém úsilí o uplatňování udržitelného financování a o zmírnění rizik spojených se změnou klimatu ve svých rozvahách. V této souvislosti jsem také podpořil myšlenku zavedení celounijních norem pro zelené dluhopisy a stanovení rámce napomáhajícího rozvoji těchto dluhopisů s cílem posílit transparentnost, efektivitu a důvěryhodnost udržitelných investic.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Na stránke EP NEWSHUB

Dnes #Merkel na plénu EP představila priority @EU2020DE: ochrana základních práv, koheze, ochrana klimatu, digitalizace a odpovědná EU ve světě. Jsou to nemalé, ale velmi důležité cíle. Proslov pak zakončila pro mě blízkými slovy "Evropa může být silná, jen pokud bude jednotná". https://t.co/EOoPmITHhD 

V "Čau lidi" jsme se dozvěděli, že pan premiér lobbuje za Smartwings. Pokud premiér zjevně u své vlády, neb ta má osud Smartwings v rukou, lobbuje za podporu firmy (jeho známého), je něco fatálně špatně. Též v situaci, kdy je sám ve střetu zájmu. To panu Babišovi již léta uniká.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg