Please fill this field
Stanislav POLČÁK Stanislav POLČÁK
Stanislav POLČÁK

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Česko - Starostové a nezávisli (Česko)

Dátum narodenia : , Slavičín

Domovská stránka Stanislav POLČÁK

Člen

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
DMAG
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Náhradník

BUDG
Výbor pre rozpočet
REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
DCAM
Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Nedávne činnosti

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

15-05-2020 ENVI_AD(2020)652333 PE652.333v01-00 ENVI
Stanoviská – v úlohe spravodajcu
Stanislav POLČÁK

Okolnosti osobitnej správy ESVČ o argumentoch a dezinformáciách v súvislosti s pandémiou COVID-19/koronavírusu

08-05-2020 E-002857/2020 Podpredseda (Podpredsedníčka) Komisie/vysoký predstaviteľ (vysoká predstaviteľka) Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg