Please fill this field
Michaela ŠOJDROVÁ Michaela ŠOJDROVÁ
Michaela ŠOJDROVÁ

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Česko - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Dátum narodenia : , Zlín

Písomné vysvetlenia hlasovania Michaela ŠOJDROVÁ

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) CS

16-09-2020

Podpořila jsem tuto zprávu, neboť podporuje východisko pro financování všech programů a opatření, které nám mají pomoci vyrovnat se s koronavirovou krizí, a zároveň zabezpečí stabilní financování unijního rozpočtu. Existuje zde rozpor v postoji EP a Rady, ale EP ze své pozice nemůže principiálně odstoupit. Potřebujeme dostatečné závazky pro zajištění financování a zároveň nechceme, aby zbytečně platili daňoví poplatníci, ale naopak ti, kteří jsou zodpovědní za znečišťování životního prostředí. Odmítáme, aby platby z rozpočtu EU byly poskytovány v rozporu s vládou práva, korupcí a střetem zájmů. Víc než kdy jindy se ukazuje důležitost EP při hlasování o rozpočtu. Věřím, že nakonec dospějeme ke kompromisu, který fiskálně ulehčí členským státům a zároveň zabezpečí stabilitu pro EU.

Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov (A9-0143/2020 - Stanislav Polčák) CS

15-09-2020

Tuto zprávu z vlastní iniciativy výboru ENVI jsem se rozhodla podpořit. EU se v rámci Zelené dohody přihlásila k cíli dosáhnout uhlíkovou neutralitu v roce 2030. Lesy jsou podstatnou součástí boje proti klimatické změně. Z tohoto důvodu musíme hledat balanc mezi ochranou zejména primárních lesů a udržitelným managementem lesů. Certifikace dovozců, kteří takto hospodaří nejen v evropských lesích, je jednou z cest, jak snížit nelegální kácení lesů. EU by měla jít příkladem celému světu v otázce ochrany lesů. Proto věřím, že je nezbytné zakotvit tento princip do obchodních smluv uzavíraných s partnery EU. Tímto způsobem můžeme výrazně ovlivnit stav světových lesů i mimo EU.

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) CS

19-06-2020

. – Hlasovala jsem pro přijetí nařízení, kterým se mění nařízení č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19. Pandemie COVID-19 zasáhla všechny sféry našeho života, zemědělce nevyjímaje. V posledních měsících plnili zemědělci poctivě svoji roli a zásobovali nás potravinami i v těchto těžkých časech. Vzhledem k přísné karanténě v mnoha členských státech byly uzavřeny restaurace i školní jídelny a další podniky, které odebíraly zemědělské produkty. Pozice zemědělců byla náročná nejen z hlediska nedostatečného odbytu, ale také nedostatku sezónních pracovníků, což zapříčinilo, že některé zemědělské práce mají zpoždění nebo nemohly být uskutečněny, zejména v oblasti zeleniny a ovoce. Z těchto důvodů vítám podporu malých a středních zemědělských podniků, která spočívá v možnosti zvláštní dotace ve výši až 7 000 EUR. Členské státy by měly využít tuto možnost a přerozdělit finanční podporu mezi nejvíce zasažené zemědělce a podniky. Na závěr bych ale ráda poznamenala, že i když jsme schválili možnost čerpat až 2 % z EZFRV, jde o rozpočet za rok 2020, což některé členské státy (například Českou republiku) limituje ve využití této podpory vzhledem k tomu, že jejich rozpočtový zůstatek už nedosahuje ani výše 2 %.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (A9-0024/2019 - Enikő Győri) CS

26-11-2019

Souhlasím s uzavřením smlouvy s Ukrajinou o zvýšení celní kvóty drůbežího masa. Tato smlouva má za cíl umožnit dovoz drůbežího masa a zároveň ochránit evropské chovatele drůbeže a spotřebitele. Smlouva stanoví navýšení stávající kvóty (18 400 tun) o 50 000 tun. To znamená, že celkový dovoz drůbežího masa bude až 68 400 tun. Na druhou stranu, dovoz „výřezků z drůbežího masa“ bude zahrnut do této kvóty. Tato méně kvalitní část drůbeže nebude moct být dovážena bez cla, jak je tomu dnes. Na základě nové kvóty se ustálí množství importovaného drůbežího masa z Ukrajiny. V posledních dvou letech se totiž zvýšil dovoz „výřezků z drůbežího masa“, které jsou dováženy mimo kvótu, na 55 000 tun ročně. Smlouva také zajistí dodržování zdravotních a veterinárních norem ukrajinskými chovateli, abychom ochránili naše spotřebitele. Neméně důležité je pomoct Ukrajině. Pro Ukrajinu jsme největším exportním trhem. EU tímto způsobem může pomoct sousednímu státu nacházejícímu se v složité situaci. Podpora Ukrajiny jako důležitého geopolitického partnera je nezbytná. V celkovém měřítku je 50 000 tun drůbeže zanedbatelný podíl na trhu EU. Naopak bychom se měli zamyslet, jestli by EU neměla snížit dovoz ze zemí jako například Brazílie, odkud dovážíme více než 360 000 tun drůbežího masa ročně.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg