Norbert ERDŐS : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Náhradník 

Výbor pre rybárstvo 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie 

Nedávne činnosti 

Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt