Andrea BOCSKOR : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Členka 

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina 

Náhradníčka 

Výbor pre zahraničné veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 

Nedávne činnosti 

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Program Spravodlivosť (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt