Andrea BOCSKOR : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Náhradníčka 

Výbor pre zahraničné veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina 

Nedávne činnosti 

Kontakt