Please fill this field
Tomáš ZDECHOVSKÝ Tomáš ZDECHOVSKÝ
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Česko - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Dátum narodenia : , Havlíčkův Brod

Domovská stránka Tomáš ZDECHOVSKÝ

Podpredseda

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Člen

CONT
Výbor pre kontrolu rozpočtu
D-JP
Delegácia pre vzťahy s Japonskom
DSAS
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Náhradník

LIBE
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Nedávne činnosti

Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 CS

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Koronavirová krize samozřejmě dopadá nejen na členské státy EU, ale také na partnerské země zapojené do Evropské politiky sousedství a rozšíření. Vzhledem k nastavení hospodářství některých těchto zemí mohou být ekonomické dopady pandemie mnohem silnější než v členských státech Unie. Podle mého názoru může pomoc Evropské unie formou střednědobých úvěrů zmírnit dopady krize v partnerských zemích procesu rozšíření a Evropského politiky sousedství, a proto tento návrh podporuji.

Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb CS

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Současná koronavirová krize má dalekosáhlý dopad na odvětví letectví, které má pro Evropskou unii strategický význam a významně přispívá k hospodářství a zaměstnanosti v Unii. Krize v tomto odvětví způsobená COVID-19 může mít mnohem hlubší důsledky nejen pro hospodářství EU, ale také obchod, celkovou propojenost států a finanční dosažitelnost. Na základě uvedených důvodů jasně podporuji návrh nařízení, které dočasně upravuje řadu ustanovení stávajících právních předpisů týkajících se letectví, aby Komise a vnitrostátní úřady mohly snadněji řešit řadu negativních důsledků pandemie COVID-19 a zmírňovat její dopady na odvětví letectví po dobu trvání krize.

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) CS

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

V reakci na mimořádné okolnosti v důsledku pandemie COVID-19 schvaluji návrh na dočasná opatření použitelná na obnovení a prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí, povolení a na odklad některých pravidelných kontrol a školení v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti. Dopravci a přepravní společnosti utrpěly výrazné ztráty způsobené krizí a tato opatření umožňují alespoň částečně zmírnit jejich už tak složitou situaci.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg