Please fill this field
Tomáš ZDECHOVSKÝ Tomáš ZDECHOVSKÝ
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Česko - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Dátum narodenia : , Havlíčkův Brod

Písomné vysvetlenia hlasovania Tomáš ZDECHOVSKÝ

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (B9-0192/2020) CS

19-06-2020

Zcela jednoznačně jsem podpořil tuto rezoluci, kterou spolu se mnou podpořila valná většina poslanců, což zcela jasně ukazuje, že střet zájmů předsedy vlády České republiky, je skutečně vnímán jako obrovský problém. Evropský parlament tímto zcela jasně vyjádřil to, že obecně střet zájmů evropských politiků nenechá bez povšimnutí, a že i v budoucnu bude vyvíjet silný tlak na to, aby k podobným případům střetu zájmů vůbec nedocházelo. Český premiér měl dostatek času na to, aby celou situaci vyřešil a měl by si přestat brát Českou republiku jako rukojmí a definitivně by měl své problémy vyřešit.

Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu (RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020) CS

19-06-2020

Podpořil jsem tuto rezoluci, která jednoznačně odsuzuje zavedení kontroverzních právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti ze strany Číny v Hongkogu, které jsou útokem jeho autonomii. Plně souhlasím s tím, že Čína svým jednání porušuje “Čínsko-britské společné prohlášení”, ve kterém se zavázala dodržovat zásadu “jedna země, dva systémy”. Neustálé a rostoucí zasahování Číny do vnitřních záležitostí Honkongu nemůže EU nechat bez povšimnutí a ostrého odsouzení tohoto čínského přístupu.

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku (A9-0105/2020 - José Manuel Fernandes) CS

17-06-2020

Extrémní povětrnostní jevy, jako hurikán či extrémní dešťové srážky následované sesuvy půdy, způsobily v roce 2018 a 2019 ve výše zmíněných zemích skutečně značné škody, a proto jsem se rozhodl podpořit tuto zprávu.

Uzavretie euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (A9-0086/2020 - Andris Ameriks) CS

17-06-2020

Podpořil jsem tuto dohodu, protože již v rámci jejího administrativního uplatňování bylo patrné, že významným způsobem přispívá k provádění ambiciózní vnější politiky Evropské unie. Oběma stranám přinesla výhody a podstatným způsobem zvýšila propojení mezi EU a Jordanskem.

Uzavretie dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Čínou (A9-0087/2020 - Tomasz Piotr Poręba) CS

17-06-2020

Rozhodl jsem se podpořit uzavření této dohody, která usnadní obchod s letadly a souvisejícími výrobky, a to díky kratším a jednodušším procedurám schvalování výrobků a jednoduššímu přijímání výsledků certifikace. Tyto kroky umožní celkovou podporu odvětví letectví v Evropské unii. Kromě toho dohoda poskytne rámec pro spolupráci v oblasti bezpečnosti letectví s Čínou, posílí bezpečnost civilního letectví, a také dodržování environmentálních norem.

Uzavretie euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (A9-0085/2020 - Andor Deli) CS

17-06-2020

Podpořil jsem tuto dohodu, protože již v rámci jejího administrativního uplatňování bylo patrné, že významným způsobem přispívá k provádění ambiciózní vnější politiky Evropské unie. Oběma stranám přinesla výhody a podstatným způsobem zvýšila propojení mezi EU a Izraelem.

Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 CS

15-05-2020

Koronavirová krize samozřejmě dopadá nejen na členské státy EU, ale také na partnerské země zapojené do evropské politiky sousedství a rozšíření. Vzhledem k nastavení hospodářství některých těchto zemí mohou být ekonomické dopady pandemie mnohem silnější než v členských státech Unie. Podle mého názoru může pomoc Evropské unie formou střednědobých úvěrů zmírnit dopady krize v partnerských zemích procesu rozšíření a evropského politiky sousedství, a proto tento návrh podporuji.

Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb CS

15-05-2020

Současná koronavirová krize má dalekosáhlý dopad na odvětví letectví, které má pro Evropskou unii strategický význam a významně přispívá k hospodářství a zaměstnanosti v Unii. Krize v tomto odvětví způsobená COVID-19 může mít mnohem hlubší důsledky nejen pro hospodářství EU, ale také obchod, celkovou propojenost států a finanční dosažitelnost. Na základě uvedených důvodů jasně podporuji návrh nařízení, které dočasně upravuje řadu ustanovení stávajících právních předpisů týkajících se letectví, aby Komise a vnitrostátní úřady mohly snadněji řešit řadu negativních důsledků pandemie COVID-19 a zmírňovat její dopady na odvětví letectví po dobu trvání krize.

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) CS

15-05-2020

V reakci na mimořádné okolnosti v důsledku pandemie COVID-19 schvaluji návrh na dočasná opatření použitelná na obnovení a prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí, povolení a na odklad některých pravidelných kontrol a školení v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti. Dopravci a přepravní společnosti utrpěly výrazné ztráty způsobené krizí a tato opatření umožňují alespoň částečně zmírnit jejich už tak složitou situaci.

Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry CS

15-05-2020

Podporuji tento návrh, na základě kterého je možné pozastavení nebo odložení úhrady poplatků za přístavní infrastrukturu za současných výjimečných okolností. Krize COVID-19 má závažný dopad i na námořní dopravu a na finanční udržitelnost provozovatelů. Opatření v návrhu mohou provozovatelům pomoci zmírnit dopady současné krize.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg