Andor DELI : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko 

Náhradník 

Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt