György HÖLVÉNYI : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre rozvoj 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pri Parlamentnomvýbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko 

Náhradník 

Výbor pre petície 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko 
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Program Spravodlivosť (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Program Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt