Dominique BILDE : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre rozvoj 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradníčka 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko 
Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Počet členov medziparlamentných delegácií (B9-0005/2019) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt