Please fill this field
Tiziana BEGHIN Tiziana BEGHIN
Tiziana BEGHIN

Nezaradení poslanci

Taliansko - Movimento 5 Stelle (Taliansko)

Dátum narodenia : , Genova

Domovská stránka Tiziana BEGHIN

Členka

INTA
Výbor pre medzinárodný obchod
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Náhradníčka

BUDG
Výbor pre rozpočet
IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
DMAG
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko
DMAS
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

Nedávne činnosti

Potential conflict of interests for Commissioner Hogan EN

24-06-2020 P-003755/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) IT

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Per reagire alla crisi generatasi a causa dell'epidemia di Covid-19, è opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea, nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), perché le attività agricole e le PMI che operano nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli possano affrontare i problemi di liquidità. L’introduzione di misure specifiche consentirebbe infatti agli Stati membri di utilizzare i fondi disponibili dai programmi di sviluppo rurale già esistenti al fine di sostenere gli agricoltori e le PMI più colpiti. Considerato l’impatto e l’urgenza della crisi, ho votato a favore.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg