Tiziana BEGHIN : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradníčka 

Výbor pre rozpočet 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile 

Nedávne činnosti 

Kontakt