Please fill this field
Siegfried MUREŞAN Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Podpredseda

Rumunsko - Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Dátum narodenia : , Hunedoara

Stanoviská – v úlohe spravodajcu Siegfried MUREŞAN

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00 ECON
Siegfried MUREŞAN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg