Jens GIESEKE : Domovská stránka 

Podpredseda 

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky 

Člen 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradník 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s Indiou 

Nedávne činnosti 

Kontakt