Klaus BUCHNER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 

Náhradník 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s Iránom 
Delegácia pre vzťahy s Indiou 

Kontakt