Laura FERRARA : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradníčka 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

Nedávne činnosti 

Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) IT  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (B9-0174/2019) IT  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) IT  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt