• Salvatore   CICU  

Salvatore CICU : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
STANOVISKO k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky  
- INTA_AD(2016)589330 -  
-
INTA 
STANOVISKO k Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2014  
- INTA_AD(2015)567827 -  
-
INTA 
STANOVISKO k výročnej správe Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2014  
- REGI_AD(2015)567790 -  
-
REGI 
STANOVISKO k správe s názvom Na ceste k európskej energetickej únii  
- INTA_AD(2015)560712 -  
-
INTA