• Salvatore   CICU  

Salvatore CICU : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 8. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o muške Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 16 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o podpore európskeho sektora obilnín  
- P8_DCL(2016)0132 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 21 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o vijačke krušpánovej (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 16 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o ochrane vlka dravého (Canis lupus)  
- P8_DCL(2016)0127 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 15 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o prídavných látkach E 249 a E 250  
- P8_DCL(2016)0125 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatárov : 19 - 02-03-2017
Písomné vyhlásenie o význame špecializovanej odbornej prípravy pre mladých ľudí, ktorí chcú pracovať v primárnom sektore  
- P8_DCL(2016)0121 - Premlčané  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 25 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o boji proti falšovaniu v sektore vína a liehovín  
- P8_DCL(2016)0120 - Premlčané  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 23 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o nehmotnom kultúrnom dedičstve know-how výroby vína  
- P8_DCL(2016)0108 - Premlčané  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 27 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o deťoch, ktoré sa stali obeťami násilia, zneužívania a zlého zaobchádzania  
- P8_DCL(2016)0107 - Premlčané  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 38 - 04-01-2017
Písomné vyhlásenie o regulovaní širokopásmového pripojenia  
- P8_DCL(2016)0091 - Premlčané  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 63 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o nadmernom užívaní alebo zneužívaní antibiotík  
- P8_DCL(2016)0081 - Premlčané  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 95 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o technologickej modernizácii služieb jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112  
- P8_DCL(2016)0070 - Premlčané  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 74 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o ekomúzeách na ochranu prírodných oblastí v Európe, ktoré sú osobitne bohaté na históriu a kultúru  
- P8_DCL(2016)0063 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Dátum začatia : 04-07-2016
Platné do : 04-10-2016
Počet signatárov : 29 - 05-10-2016
Písomné vyhlásenie o európskych kultúrnych trasách  
- P8_DCL(2016)0062 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Dátum začatia : 04-07-2016
Platné do : 04-10-2016
Počet signatárov : 22 - 05-10-2016
Písomné vyhlásenie o funkčnej negramotnosti  
- P8_DCL(2016)0041 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 32 - 27-07-2016
Písomné vyhlásenie o viacnásobnej precitlivenosti na chemikálie  
- P8_DCL(2016)0018 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 24 - 08-06-2016
Písomné vyhlásenie o progérii  
- P8_DCL(2016)0016 - Premlčané  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 54 - 25-05-2016
Písomné vyhlásenie o prevencii následkov zemetrasení  
- P8_DCL(2016)0012 - Premlčané  
Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 104 - 25-05-2016
Písomné vyhlásenie o opatreniach na podporu rodinných príslušníkov poskytujúcich opateru  
- P8_DCL(2016)0002 - Premlčané  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Dátum začatia : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatárov : 28 - 19-04-2016
Písomné vyhlásenie o prevencii a liečbe zeleného zákalu  
- P8_DCL(2015)0007 - Premlčané  
Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA  
Dátum začatia : 09-02-2015
Platné do : 09-05-2015
Počet signatárov : 59 - 11-05-2015