Please fill this field
Ulrike MÜLLER Ulrike MÜLLER
Ulrike MÜLLER

skupina Renew Europe

Členka

Nemecko - Freie Wähler (Nemecko)

Dátum narodenia : , Augsburg

Domovská stránka Ulrike MÜLLER

Predsedníčka

DANZ
Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Členka

CPDE
Konferencia predsedov delegácií
AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
PETI
Výbor pre petície
DSAS
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Náhradníčka

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Nedávne činnosti

Prvé hlasovanie DE

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-012-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Odlesňovanie (rozprava) DE

21-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-21(3-187-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv
Ulrike MÜLLER
Ulrike MÜLLER

Na stránke EP NEWSHUB

Heute Nachmittag ist die Generaldirektorin der Generaldirektion #Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen #Kommission, Sandra Gallina, zu Gast im Umweltausschuss. Thema der Diskussion ist die Verfügbarkeit von #COVID-Impfstoffen https://t.co/eASWq3Qff9 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg