Please fill this field
Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Slovensko - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko)

Dátum narodenia : , Považská Bystrica

Domovská stránka Ivan ŠTEFANEC

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
D-JP
Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Náhradník

ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
DROI
Podvýbor pre ľudské práva
AIDA
Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku
D-UA
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Nedávne činnosti

Rodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun)

23-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Európska únia by sa mala v zahraničnej a bezpečnostnej politike vo vzťahu k rodovej rovnosti predovšetkým zamerať na prevenciu a potrestanie najzávažnejších zločinov voči ženám. Ženy v mnohých krajinách tretieho sveta sú vystavované znásilňovaniu, fyzickým útokom a ponižovaniu, bez možnosti brániť sa, či šance na zlepšenie svojej bezútešnej životnej situácie.

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

23-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Spoločná poľnohospodárska politika by mala reagovať na výzvy a nezabúdať na príležitosti, ktoré ponúka miestna, či regionálna úroveň poľnohospodárskych podnikov. V tomto prístupe treba zohľadniť miestne podmienky a potreby. Za podstatné pokladám aj odbúranie zbytočnej administratívnej záťaže hlavne pre malých a stredných poľnohospodárov.

Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie (A8-0199/2019 - Ulrike Müller)

23-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Európska únia sa aj v tomto odvetví stala otvorenejšou voči svetovým trhom. Primeraná úroveň podpory má zabezpečovať potravinovú bezpečnosť, životaschopnosť vidieka a tiež dostatočnú ochranu životného prostredia. Uprednostňujem zacielenie podpory predovšetkým na malé a stredné poľnohospodárske podniky.

Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Na stránke EP NEWSHUB

Always happy to meet and discuss with students. Thanks @EUBAstudents and professor Dubcova from Faculty of Business Management for todays invitation! #EU #Enterpreneurship #Jobs #Taxes #Envi https://t.co/oiMNT8k0YT 

Webinar on Security Situations in East Asia 28.10.2020 https://t.co/dCXxmy0Li7  via @YouTube with @EIASBrussels 📺Watch online #Taiwan https://t.co/1cvfuHl2Pk 

EIAS Webinar on Security Situations in East Asia 28.10.2020 https://t.co/dCXxmy0Li7  via @YouTube Watch online

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg