Please fill this field
Pál CSÁKY Pál CSÁKY
Pál CSÁKY
Slovensko

Dátum narodenia : , Šahy

8. volebné obdobie Pál CSÁKY

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (Slovensko)

Podpredseda

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre petície
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre petície

Člen

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre petície
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pre petície

Náhradník

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Hlavné parlamentné činnosti

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k vykonávaniu ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ

23-11-2018 PETI_AD(2018)623689 PE623.689v02-00 PETI
Notis MARIAS

STANOVISKO k možnostiam EÚ na zlepšenie prístupu k liekom

15-11-2016 PETI_AD(2016)582217 PE582.217v02-00 PETI
Eleonora EVI

STANOVISKO o monitorovaní uplatňovania práva Únie: výročná správa za rok 2014

22-04-2016 PETI_AD(2016)576696 PE576.696v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU

18-04-2019

A munkavállalók szabad mozgása az Unió egyik alapszabadsága, amelynek a legfontosabb elve a fogadó tagállambeli munkavállalóhoz viszonyított bármely megkülönböztetés tilalma. A meglévő uniós szabályok egyértelműen rögzítik, hogy a szabad mozgás jogával élő munkavállalóknak a hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket kell biztosítani. Az Európai Parlament álláspontja ugyanazt a protekcionista irányt követi, mint a kiküldetési irányelv. Célja a másik tagállamban történő munkavégzés megnehezítése, sőt ellehetetlenítése: jogvesztést előidéző intézkedésekkel és adminisztratív akadályokkal.
Egyes tagállamok, mint Ausztria, Dánia, Írország, Németország és Hollandia szorgalmazzák a családi ellátások indexálásának uniós szintű bevezetését. (A módszer lényege, hogy az adott tagállam nem biztosítja minden szülő számára egyaránt ugyanazokat az előnyöket, hanem a családi ellátás összegét a gyermek tartózkodási helye szerinti tagállam körülményeihez igazítva, a megélhetési költségek alapján számolja ki.) A családi ellátások indexálásával a más tagállamban, mondjuk Ausztriában dolgozó közép-európai, így például a szlovákiai magyar munkavállalók is rosszabbul járnának. Ezért ellenzem az indexálását, ezért az ellen szavaztam, mert az indexálás a mobil munkavállalók és családjaik helyzetének radikális romlását eredményezné.

Nakladanie s odpadmi (B8-0231/2019) HU

04-04-2019

A parlamenthez az elmúlt időszakban sok, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos petíció érkezett az EU számos tagállamából. Modern életünk egyik negatív hozadéka a felhalmozott hulladék, ezért ezzel a témával uniós szinten, koordináltan is foglalkozni kell. A petíciók alapján készítette el a Petíciós Bizottság azt az állásfoglalást, amely azokra a nehézségekre, problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek tagállami szinten, a hulladék kezelése eltávolítása során jelentkeznek. Sajnálatos módon Szlovákia is azon érintett tagállamok közé tartozik, ahonnan érkeztek petíciók, hogy felhívják az EU figyelmét és segítséget kérjenek akár a veszélyesnek számító hulladék (Vereknye), vagy a tervezett hulladékégető (Párkány) kérdésében.
Az állásfoglalás felhívja a tagállamokat, hogy legyenek következetesek és tartsák be az uniós irányelvekben leírtakat. A dokumentum az oktatásra és nevelésre is kitér, mint fontos tényezőre a hulladékkezelés kérdésében, és a szemetelés megelőzésében. Támogattam a jelentést.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (A8-0270/2018 - David Casa) HU

04-04-2019

Az irányelv célja minimumkövetelmények meghatározása, de tekintettel kell lennünk a szubszidiaritás elvére is, mivel a családjogi kérdések meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamok nyújthatnak az irányelvben lefektetettnél kedvezőbb feltételeket. Úgy gondolom, hogy a tagállamokra kell bízni, hogy az irányelven túlmenően hogyan támogatják a nőket, a családokat. Az ellátási szintet úgy kell meghatározni a tagállamoknak, hogy erősítsék a szülői szabadság mindkét szülő általi igénybevételét. Támogatom, hogy a szülői szabadságot legfeljebb a gyermek 8 éves koráig ki lehessen venni és a gondozói szabadság intézményét is, de a részlet szabályokat itt is a tagállamoknak kell kidolgozniuk. A jelentést a szavazás során nem támogattam.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o rozdieloch v zložení a kvalite výrobkov predávaných na východných a západných trhoch EÚ

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Premlčané
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 141 - 28-07-2016

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o obetiach trestnej činnosti

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Premlčané
Tomáš ZDECHOVSKÝ Lara COMI Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Tibor SZANYI Dita CHARANZOVÁ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Nicola CAPUTO Fabio DE MASI Pál CSÁKY Momchil NEKOV Maite PAGAZAURTUNDÚA
Dátum začatia : 02-12-2015
Platné do : 02-03-2016
Počet signatárov : 92 - 03-03-2016

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o leteckej bezpečnosti a nebezpečných letoch vojenských lietadiel

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Premlčané
Urmas PAET Heidi HAUTALA Anna FOTYGA Tunne KELAM Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Daniel DALTON Pavel SVOBODA Cecilia WIKSTRÖM Norica NICOLAI Krišjānis KARIŅŠ Milan ZVER Sandra KALNIETE Indrek TARAND Svetoslav Hristov MALINOV Jozo RADOŠ Dubravka ŠUICA Kaja KALLAS Marju LAURISTIN Tibor SZANYI Pavel TELIČKA Benedek JÁVOR Henna VIRKKUNEN Jussi HALLA-AHO Artis PABRIKS Ivan JAKOVČIĆ Gabrielius LANDSBERGIS Petras AUŠTREVIČIUS Mircea DIACONU Ilhan KYUCHYUK Jeppe KOFOD Kosma ZŁOTOWSKI Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Beata GOSIEWSKA Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Ian DUNCAN Daniel BUDA Patricija ŠULIN Bronis ROPĖ Hilde VAUTMANS
Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 106 - 06-01-2016

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.