Pál CSÁKY : Domovská stránka 

Podpredseda 

Výbor pre petície 

Člen 

Delegácia pre vzťahy s Indiou 

Náhradník 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Nedávne činnosti 

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt