Malin BJÖRK : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou 
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradníčka 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru 
Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou 

Nedávne činnosti 

Kontakt