Javier NART : Domovská stránka 

Podpredseda 

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky 

Člen 

Výbor pre zahraničné veci 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradník 

Výbor pre právne veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko 

Kontakt