Please fill this field
Agnes JONGERIUS Agnes JONGERIUS
Agnes JONGERIUS

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Členka

Holandsko - Partij van de Arbeid (Holandsko)

Dátum narodenia : , Vleuten-De-Meern

Domovská stránka Agnes JONGERIUS

Členka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
DASE
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

Náhradníčka

INTA
Výbor pre medzinárodný obchod
DPAP
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Nedávne činnosti

Public procurement and promoting collective bargaining EN

04-05-2020 E-002698/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 NL

17-04-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Vandaag heb ik vóór het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus gestemd.
Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Agnes JONGERIUS
Agnes JONGERIUS

Na stránke EP NEWSHUB

Hoe dat in de praktijk werkt? Daar spreek ik hem aankomende dinsdag over! Kijk ook mee, live om 12u30! 👇 https://t.co/EQ0fmj4u1N  https://t.co/gtXZFMLEa6 

Platformwerkers lopen flinke risico's tijdens de Coronacrisis. Wie is er voor hen verantwoordelijk? Hoogleraar @MartinRisak wil de bewijslast omdraaien: laat platforms maar aantonen dat zij géén werkgever zijn. https://t.co/8oUDqjNu0w 

Gelijk loon voor gelijk werk is niet protectionistisch en het gaat niet in tegen het vrij verkeer. De Advocaat-Generaal van het Europees Hof veegt de vloer aan met klachten van de 🇵🇱&🇭🇺 overheden. Werknemers moeten goed beschermd kunnen worden! https://t.co/oV0IJTfrKp 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg