Please fill this field
Esteban GONZÁLEZ PONS Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Podpredseda

Španielsko - Partido Popular (Španielsko)

Dátum narodenia : , Valencia

Stanoviská – v úlohe spravodajcu Esteban GONZÁLEZ PONS

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k vykonávaniu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg