Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Grécko - Nea Demokratia (Grécko)

Dátum narodenia : , Athina

Správy – v úlohe spravodajcu Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti rodovo motivovanému násiliu: kybernetickému násiliu

06-12-2021 A9-0338/2021 PE691.453v02-00 FEMM LIBE
Sylwia SPUREK Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09E116
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T09027
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex