Theodoros ZAGORAKIS : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 

Náhradník 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko 

Nedávne činnosti 

Kontakt