Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Belgicko - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgicko)

Dátum narodenia : , Mortsel

Domovská stránka Johan VAN OVERTVELDT

Predseda

BUDG
Výbor pre rozpočet

Člen

CPCO
Konferencia predsedov výborov
ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník

TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
FISC
Podvýbor pre daňové otázky

Nedávne činnosti

Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2020 (rozprava) EN

07-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-07(1-086-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Životné prostredie: Aarhuský dohovor (A9-0152/2021 - Christian Doleschal) NL

20-05-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Toegang tot de rechter is een essentieel principe in de democratische rechtsstaat. De Aarhus-verordening zet de bepalingen van de Aarhus Conventie om inzake toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter wat betreft milieuaangelegenheden. Om een beter publiek toezicht te waarborgen, stelde de Commissie een aantal wijzigingen voor om de toegang tot administratieve en rechterlijke toetsing op EU-niveau te verbeteren. Zo verruimt de Commissie de werkingssfeer van het mechanisme voor interne herziening tegen administratieve handelingen van individuele naar algemene strekking.
Het Raadsstandpunt blijft erg dicht bij het commissievoorstel. Het Europees parlement gaat op een aantal punten echter veel verder.
Het rechtsspraaksysteem van de Unie heeft een gedecentraliseerd karakter. Nationale rechters zijn ook Europese rechters. De N-VA wil net als de Commissie en de Raad dat de grondbeginselen van de rechtsorde van de EU en haar systeem van rechterlijke toetsing worden gerespecteerd. Wij zijn geen voorstander van een Verdragswijziging.
Verder dragen bepaalde toevoegingen van het Parlement (zoals "demonstrating sufficient interest") niet bij tot meer juridische duidelijkheid.
Daarom onthouden wij ons bij de eindstemming. Wij hopen dat de triloogonderhandelingen tot een evenwichtig resultaat leiden zodat de naleving van de Aarhusconventie verzekerd is.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg