Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Belgicko - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgicko)

Dátum narodenia : , Mortsel

Domovská stránka Johan VAN OVERTVELDT

Predseda

BUDG
Výbor pre rozpočet

Člen

CPCO
Konferencia predsedov výborov
ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník

TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Nedávne činnosti

Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) NL

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Transport en toerisme zijn uiterst belangrijke economische sectoren. Zo is de toerismesector alleen goed voor ruim 22 miljoen banen in de EU (11,2%) en bijna 10% van het Europese BBP.
De COVID-19-crisis treft de toerismesector ongemeen hard, ook in Vlaanderen.
De Europese Commissie lanceerde op 13 mei een heel pakket met richtsnoeren en aanbevelingen. Commissaris Breton beklemtoonde meermaals dat hij voor de nodige middelen ijvert, maar tot vandaag blijft er over de precieze steun voor de toerismesector onduidelijkheid.
Het is dan ook een terechte vraag om de nodige aandacht te geven aan deze sectoren, ook in het Europees beleid.
Daarom steunt de N-VA de voorliggende resolutie. Wij plaatsen evenwel volgende kanttekeningen bij de tekst: ten eerste ligt het zwaartepunt voor het voeren van een toerismebeleid voor ons duidelijk bij de bevoegde overheden in de lidstaten, in ons geval Vlaanderen, en dat willen we zo houden. Net als de Europese Commissie, zijn wij geen voorstander van een aparte budgetlijn voor toerisme in het EU-budget: de verschillende bestaande programma’s bieden voldoende mogelijkheden om middelen richting de toerismesector te laten vloeien. Tenslotte plaatsen wij ook voorbehoud bij de eenzijdige verwachtingen in de tekst ten aanzien van het door de Europese Commissie voorgestelde herstelplan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg