Markus BUCHHEIT : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Výbor pre petície 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile 

Náhradník 

Výbor pre medzinárodný obchod 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) DE  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt