Jordan BARDELLA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre petície 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko 

Kontakt