Please fill this field
Angelo CIOCCA Angelo CIOCCA
Angelo CIOCCA

Skupina Identita a demokracia

Člen

Taliansko - Lega (Taliansko)

Dátum narodenia : , Pavia

Domovská stránka Angelo CIOCCA

Člen

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
D-TR
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Náhradník

ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
DMAG
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko

Nedávne činnosti

Amazon and the proper functioning of the internal market EN

20-05-2020 E-003116/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Dominance of watch manufacturers ruining independent artisan repairers EN

19-05-2020 E-003073/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg