Ivica TOLIĆ : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Náhradník 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Nedávne činnosti 

Program na vykonávanie programu Horizont Európa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (A8-0277/2018 - Nicola Danti) HR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) HR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt