Marc BOTENGA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradník 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

Nedávne činnosti 

Kontakt