Please fill this field
Caroline NAGTEGAAL Caroline NAGTEGAAL
Caroline NAGTEGAAL

skupina Renew Europe

Členka

Holandsko - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandsko)

Dátum narodenia : , Utrecht

Domovská stránka Caroline NAGTEGAAL

Členka

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci
TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
DARP
Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
D-BR
Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou

Náhradníčka

D-CN
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Nedávne činnosti

Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (B9-0192/2020) NL

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

‘De VVD-fractie hecht zeer veel waarde aan het voorkomen en tegengaan van belangenverstrengeling en misbruik van EU-gelden, en steunt daarom ook de oproep in de resolutie om wanpraktijken aan te pakken. Wij hechten ook aan het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. In deze resolutie worden al conclusies getrokken over een nog lopend onderzoek. Zolang het onafhankelijke onderzoek nog loopt, is het voorbarig om als Europees Parlement een oordeel te vellen. Daarom heeft de VVD-fractie zich op de eindstemming onthouden van stemming. Mocht er uit het onderzoek wanpraktijken naar voren komen, zal de VVD-fractie deze ten strengste veroordelen.’

Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) NL

18-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Betreft amendement 27. Voor oneerlijke competitie en vijandige overnames in Europa, vanuit vooral China, zijn stevige maatregelen nodig. Een eenzijdig verbod op alle overnames door bedrijven uit alle niet EU-landen die banden hebben met een staat, waar dit amendement toe oproept, is daarvoor niet de oplossing en bovendien onrealistisch. We hebben een juridisch houdbaar instrumentarium nodig dat complementair is aan onze open economie én ons bedrijfsleven beschermt tegen oneerlijke praktijken. Daar moeten we de aandacht op richten. Daarom heeft de VVD fractie tegen dit amendement in de tekst gestemd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg