Please fill this field
Geoffroy DIDIER Geoffroy DIDIER
Geoffroy DIDIER

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Francúzsko - Les Républicains (Francúzsko)

Dátum narodenia : , Boulogne-Billancourt

Domovská stránka Geoffroy DIDIER

Podpredseda

AIDA
Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Člen

JURI
Výbor pre právne veci
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
DPAP
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom

Nedávne činnosti

SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

08-10-2020 A9-0186/2020 PE650.508v02-00 JURI
Správy – v úlohe tieňového spravodajcu
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom (C9-0212/2020) FR

08-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

L’objectif de ce texte est de conserver, à l’issue de la période transitoire qui se terminera le 31 décembre 2020, la compétence de la commission intergouvernementale chargée de superviser toutes les questions liées à la sécurité et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche. En effet, si rien n’est fait, cette autorité de sécurité unique sera dissoute, deux autorités de sécurité conjointes seront compétentes et les règles en matière de sécurité relevant du droit de l'Union ne seront plus appliquées de manière uniforme. Je me suis donc prononcé en faveur de ce texte.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg