Please fill this field
Markus FERBER Markus FERBER
Markus FERBER

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Nemecko - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemecko)

Dátum narodenia : , Augsburg

Otázky na písomné zodpovedanie (vrátane odpovedí) Markus FERBER

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM

Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg