Anders SELLSTRÖM : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre zahraničné veci 
Podvýbor pre ľudské práva 
Delegácia pre vzťahy s Afganistanom 

Náhradník 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom 

Nedávne činnosti 

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt