Evin INCIR : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko 
Delegácia pre vzťahy s Palestínou 

Náhradníčka 

Výbor pre rozvoj 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt