Please fill this field
Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Podpredsedníčka

Švédsko - Miljöpartiet de gröna (Švédsko)

Dátum narodenia : , Malmö

Domovská stránka Alice KUHNKE

Členka

LIBE
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
D-TR
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Náhradníčka

DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Nedávne činnosti

Eritrea, prípad Dawita Isaaka SV

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-127-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

STANOVISKO k vplyvu zmeny klímy na zraniteľné obyvateľstvo v rozvojových krajinách

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Stanoviská – v úlohe spravodajcu
Alice KUHNKE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg