Please fill this field
Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Podpredsedníčka

Švédsko - Miljöpartiet de gröna (Švédsko)

Dátum narodenia : , Malmö

Stanoviská – v úlohe spravodajcu Alice KUHNKE

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k vplyvu zmeny klímy na zraniteľné obyvateľstvo v rozvojových krajinách

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg