Please fill this field
Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Podpredsedníčka

Švédsko - Miljöpartiet de gröna (Švédsko)

Dátum narodenia : , Malmö

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Alice KUHNKE

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k ľudským právam a demokracii vo svete v roku 2019 a politike Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2019

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

Stanovisko k vykonávaniu nariadenia Dublin III

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg