Erik BERGKVIST : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre regionálny rozvoj 

Náhradník 

Výbor pre rozpočet 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt