Please fill this field
Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Švédsko - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švédsko)

Dátum narodenia : , Norsjö

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Erik BERGKVIST

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg