Alex AGIUS SALIBA Alex AGIUS SALIBA
Alex AGIUS SALIBA

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Podpredseda

Malta - Partit Laburista (Malta)

Dátum narodenia : , Pieta

Domovská stránka Alex AGIUS SALIBA

Podpredseda

PETI
Výbor pre petície

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Náhradník

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
DPAL
Delegácia pre vzťahy s Palestínou

Nedávne činnosti

Výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine (C9-0221/2022) EN

07-07-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

I have voted in favour of the report to provide exceptional macro-financial assistance to Ukraine

Udržateľné letecké palivá (iniciatíva ReFuelEU Aviation) (A9-0199/2022 - Søren Gade) EN

07-07-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

I have voted against the report since the destination Malta, which is on the periphery of the EU, is highly vulnerable. An increase in fares to and from Malta will be inevitable. Unlike other Member States located on mainland Europe, there is no other equally efficient and suitable alternative mode of transport to connect to the EU. One should bear in mind that as part of the EU Green Deal, this is not the only proposal that is intended to decarbonize aviation – apart from Refuel EU Aviation, there are also amendments to the EU Emissions Trading Scheme for aviation, the further implementation of the Carbon Offset Scheme for International Aviation and the taxation of conventional aviation fuel. These impact mostly operators within the EU. When these measures are taken together apart from the fact that airlines will end up paying multiple times over for the same emissions, these will inevitably result in substantial increases in fares, as airlines will find it very hard to absorb such costs and will have to pass them on to the consumer.

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2020 (A9-0175/2022 - Katalin Cseh) EN

07-07-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

I have voted in favour of the report that aims to tackle all forms of fraud and corruption in order to protect the EU budget and the rule of law

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G351
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T07036
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex