Please fill this field
Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Švédsko - Moderaterna (Švédsko)

Dátum narodenia : , Varberg

Domovská stránka Jörgen WARBORN

Člen

INTA
Výbor pre medzinárodný obchod
DMER
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník

BUDG
Výbor pre rozpočet
TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
D-CN
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Nedávne činnosti

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Markus BUCHHEIT

Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Vi stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och turistresor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan som tynger dem och stärka deras konkurrenskraft. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder i form av regelförenklingar, fördjupade internationella transportrelationer och ett gynnsammare företagsklimat. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Na stránke EP NEWSHUB

RT @eaDigitalEU: OPINION | "The European Commission wants to create a Europe fit for the digital age. Its digital tax proposal goes in the opposite direction," argues Swedish MEP @jorgenwarborn. https://t.co/FdqnJpRwo4 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg