Hildegard BENTELE : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Kanadou 

Náhradníčka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko 

Kontakt